Persondatapolitik

Kontakt og persondataansvarlig

Thygesen Textile Group er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du er besøgende på vores side www.husetiro.dk eller benytter dig af vores sociale medier mv. Du kan til enhver tid rette henvendelse til nedenstående.

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om ”Dine rettigheder” først.

Firma
Thygesen Textile Group
Tulstrupvej 9-13
7430 Ikast
Mail: ttg@ttg.dk
CVR: 31766850

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål, når man benytter vores hjemmeside:

Formål
Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden samt med det formål at kunne lave målrettet markedsføring.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer, at opsamlingen og videregivelse af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder.

Man kan til enhver tid fravælge, at denne videregivelse sker ved at ændre indstillinger for tredjeparts cookies under vores cookiepolitik.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til Google, LinkedIn, Instagram og Facebook. Alle selskaber er beliggende i USA. Der er indgået databehandleraftaler med alle, og det er verificeret, at alle er en del af EU’s certificeringsaftale ”Privacy Shield”, som sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU-lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
De data, vi indsamler til statistik, opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes. Øvrige data der videregives til tredjepart kontrolleres af disse, hvorfor vi ikke har kontrol over, hvornår data slettes.

Automatiske afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med automatiske afgørelser, men det må forventes, at Google, LinkedIn, Instagram og Facebook i væsentlig grad benytter besøgsadfærd til deres interne profilering.

Links til andre hjemmesider
Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger.

Når man besøger vores Facebook- og Instagramsider:

Formål
Vi, Instagram og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook- og Instagramsider. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook- og Instagram sider får information om persondata. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook- og Instagramsider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger, bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives, vil kun blive delt mellem Thygesen Textile Group og dennes samarbejdspartnere ”YOGO” (bookingsystem) og ”Web2Media”(marketingbureau) i forhold til markedsføring og hjemmeside. Oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger, der afgives på Facebook- og Instagramsiderne, afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af personoplysninger altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook og Instagram foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook og Instagram er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.
Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook- og Instagramsider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks og Instagrams indstillinger for opsamling af data.

Når man besøger vores LinkedIn-side:

Formål
Vi og LinkedIn indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens LinkedIn Company Pages. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores LinkedIn-side får information om persondata. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores LinkedIn-side mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger, bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives, vil kun blive delt mellem Thygesen Textile Group og dennes samarbejdspartner i forhold til markedsføring og hjemmeside ”Web2Media”. Oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger, der afgives på LinkedIn-siden, afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af personoplysninger altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at LinkedIn foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som LinkedIn er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.
Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores LinkedIn-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på LinkedIn’s indstillinger for opsamling af data.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til:

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. De er ’databehandler’ for os. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer, at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data – dvs. de data, som vi overfører tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.

I videst muligt omfang anvender vi databehandlere, som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA og Canada, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retslig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

Vilkår for modtagelse af nyhedsbreve:

Hvem udsender nyhedsbrevet?
Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af HUSET I_RO v/Thygesen Textile Group.
Vores fulde kontaktoplysninger er:
HUSET I_RO
Tulstrupvej 1
7430 Ikast
Tlf: 99660 3390
CVR: 31766850
Vi kan kontaktes indenfor vores normale åbningstider, som er mandag-torsdag kl. 08:00–16:30 samt fredag kl. 08.00 – 14.30 eller via e-mail: info@husetiro.dk.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?
HUSET I_RO indsamler som minimum din oplyste e-mail adresse – dette er som udgangspunkt alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.
I visse tilfælde vil vi endvidere bede dig om dit navn, dit postnummer samt andre oplysninger, der gør det muligt for os at give dig relevant og personlig information.
Gennem vores e-mail-udbyder Active Campaign indsamler vi oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig.
Din e-mailadresse kan også blive brugt til at sikre dig målrettet og relevant markedsføring på eksempelvis Facebook og andre platforme.
Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).
De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.
Oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert
Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.
Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.
Vi anvender servicen Active Campaign til udsendelse af nyhedsbreve. Active Campaign opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?
Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger
Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen. Eller ved at rette direkte henvendelse til os på info@husetiro.dk.
Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser
Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig.
Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?
Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.
Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen
Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du er uenig i den måde, vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

De registreredes rettigheder:

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder. Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om en selv, skal man rette henvendelse via e-mail til info@husetiro.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten – for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – igangsætter vi processen.

Retten til indsigt
Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse
Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterlaves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning
Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger, vi behandler, være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet
Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger, man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Man er altid velkommen til at henvende sig til Web2Media, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

 

Menu