HANDELSBETINGELSER

1.  GENEREL INFORMATION

Denne hjemmeside www.husetiro.dk udbydes af HUSET I_RO ejet af Thygesen Textile Group, Tulstrupvej 9-13, CVR-nr. 31766850, Tel. 9660 3390, ttg@ttg.dk.

Hvis du oplever problemer med din bestilling/booking på hjemmesiden eller ved øvrig brug af hjemmesiden, kontakt venligst vores kundeservice:

• E-mail: info@husetiro.dk
• Telefon: 5361 8094
• Åbningstid ved telefonisk henvendelse: Man-Tors 08.00 – 16.00 • Fredag 08.00 – 14.30
• Almindelig post:
HUSET I_RO
Tulstrupvej 11
7430 Ikast

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Kundeservice, inden du begynder at handle på Hjemmesiden.

2.  VIGTIG MEDDELELSE

2.1. Læs handelsbetingelserne grundigt, inden du benytter dig af hjemmesiden www.husetiro.dk

Disse handelsbetingelser (“Betingelserne”) finder anvendelse, når du benytter siden www.husetiro.dk til at booke holdtræning, behandling, bestille billetter til events eller foredrag. Handelsbetingelserne kan blive opdateret fra tid til anden (for eksempel for at afspejle ændringer i teknologien, vores forretningsmodel, vores systemkapacitet eller i relevante love og regler), og derfor beder vi dig godkende Betingelserne, hver gang du laver en booking hos os. Enhver reference til “dig” eller “din” betyder dig som bruger af Hjemmesiden, enhver reference til “vi”, “os” eller “vores” betyder HUSET I_RO.

Hvis du ikke accepterer Betingelserne, kan du ikke booke hold, behandling eller bestille billetter på vores hjemmeside.

3.  MEDLEMSKAB AF HUSET I_RO

3.1. Booking af hold og behandling / bestilling af billetter til events og foredrag

Vores bookingsystem er åbent 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket i tilfælde af vedligeholdelse.

Hvis du bestiller eller booker tid/hold på en offentlig fri- eller helligdag, vil din bestilling eller booking blive behandlet den følgende hverdag.

For at deltage på et hold, SKAL du booke plads via hjemmesiden, da der er et maks. antal pladser pr. hold. Selvom du har et månedskort med fri holdtræning, skal du stadig booke deltagelse på holdene via vores bookingsystem.

For at tilmelde dig vores hold skal du først oprette en profil.

Du kan finde de forskellige medlemstyper her.

3.2. Alderskrav

Aldersgrænsen for at booke behandling, holdtræning eller bestille billetter på hjemmesiden er min. 15 år. Ud over dette skal du besidde et gyldigt kreditkort, der er accepteret af os. Er du under 15 år gammel, skal du have en værge til at bestille for dig. Værgen skal kunne stå inde for, at du overholder vores medlemsbetingelser og hæfter samtidig for ethvert krav, som HUSET I_RO måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse medlemsbetingelser.

Vi forbeholder os ret til at annullere aftalen om booking og bestilling i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger:

– Dine betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres
– Din bestilling er afgivet med det formål at begå bedrageri mv. eller afgivet i forbindelse med en strafbar handling eller anden ulovlig aktivitet
– Der opstår en utilsigtet fejl på Hjemmesiden, fx en betalingsfejl el.lign.
– Vi har grund til at tro, at du er under 15 år gammel

3.2. Medlemskabstyper / Produkttyper

Et medlemskab i HUSET I_RO er personligt og må ikke benyttes af andre end dig. Medlemskabet giver dig adgang til at benytte det udstyr og de services, der er omfattet af medlemskabstypen.

Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen.

Produkterne leveres som 10-turskort, månedskort eller prøvetime vedr. fysisk holdtræning, tilmelding til kurser, events, billet til foredrag eller andre arrangementer.
Du kan kun købe prøvetime én gang, og kun når du ikke har købt andre klippekort eller haft et medlemskab hos os tidligere.

3.3. Sæt dit medlemskab på pause

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause i op til 3 måneder ad gangen, da vi gerne vil være fleksible. Dog maksimum 2 gange på et år og minimum 1 måned pr. gang. Du kan kun sætte dit medlemskab i bero i hele måneder med udgangspunkt i datoen dit medlemskab løber fra. Løber det eksempelvis fra den 10. i hver måned, kan du kun sætte det medlemskab i bero fra den 10. i hver måned.

Skriv en mail til info@husetiro.dk senest 1 uge før, du skal have sat dit medlemskab på pause.

Opsiges medlemskabet under pauseperioden, annulleres pausen, medlemskabet genaktiveres og de gældende betingelser omkring opsigelse træder i kraft.

3.4. Afmelding af hold

Afmelding før timer: Husk at melde fra, når du ikke kommer!
For at vi kan gøre vores medlemmer så glade som muligt, vil vi gerne sørge for, at ingen af vores pladser går til spilde på vores hold.
Bliver du forhindret i at møde op til et hold, du har booket, skal du afmelde dig senest 3 timer før holdet starter. På den måde kan en anden forhåbentlig få glæde af din plads.

3.5. Aflysning af et helt hold eller ændringer i ugeskemaet

Hvis vi på grund af sygdom eller andre ting aflyser eller rykker et hold, du har booket, får du en mail fra os i god tid. Du vil også kunne se ændringerne på vores hjemmeside. Når et hold bliver aflyst, får du selvfølgelig din betaling tilbageført med det samme, hvis du har brugt en klip eller prøvetime.

3.6. Betalingsmåder

Medlemskort, klippekort og billetter kan købes med:
VISA
MasterCard
Dankort
MobilePay
– via bookingsystemet YOGO.

Betaler du med kreditkort, vil du blive bedt om at indtaste kortets kontrolcifre. Du finder de tre kontrolcifre på bagsiden af dit kreditkort, oftest i højre side af kreditkortets bagside. Kontrolcifrene er nødvendige for at betalingen kan gennemføres og for at opretholde et højt sikkerheds-niveau. Der kan også være andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

4.  PRISER OG LEVERING

Alle de anførte priser for varer, som du finder via linket her, er inklusive skatter, moms og afgifter.

Valuta:

Priserne på Hjemmesiden vises i danske kroner (DKK).

Du kan kun betale i danske kroner (DKK).

5.  FORTRYDELSE AF KØB

5.1 På hvilket tidspunkt i bestillingsprocessen er du bundet af din ordre?

Når du klikker “Køb og betal”, vises en kvittering på din skærm og du modtager en e-mail som bekræftelse på dit køb. Fra det tidspunkt er du bundet af aftalen om køb.

Kontakt venligst vores Kundeservice, hvis du begik du en fejl, da du foretog bestillingen – de står klar til at hjælpe dig.

5.2. Fortrydelse af køb

Ved køb af et medlemskab har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os (se kontaktoplysninger under ’Generel information’) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte nedenstående standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Du er ved tilbagetræden fra aftalen forpligtet til at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret.

Når du har anvendt fortrydelsesretten, vil du blive slettet i vores digitale bookingsystem, så du ikke længere kan gøre brug af den købte vare.

6.  OPHÆVELSE AF MEDLEMSKAB

HUSET I_RO har ret til at ophæve dit medlemskab, hvis du væsentligt misligholder dine forpligtelser over for HUSET I_RO og/eller udviser meget dårlig opførsel i HUSET I_RO’s lokaler og overfor andre af HUSET I_RO’s medlemmer.
HUSET I_RO har ret til i særlige tilfælde at bortvise, udelukke og i værste fald politianmelde dig.

Ønsker du selv at opsige dit medlemskab, kan du sende en mail til info@husetiro.dk, hvorefter du vil modtage en bekræftelse på din opsigelse. Fristen er løbende måned + 30 dage.

7.  SYGDOM VED EVENTS ELLER ARRANGEMENTER

Bliver du syg eller forhindret i at deltage ved et af vores events, foredrag eller andre arrangementer, kan du desværre ikke få dine penge retur. Du er dog velkommen til at give din plads til en anden.

8. AFLYSNING AF ET ARRANGEMENT

Hvis vi som arrangør er nødt til at aflyse en event eller foredrag, kan du naturligvis få refunderet din billet. Du vil i så fald blive kontaktet på e-mail.

9.   ANDRE FORHOLD

9.1. Opdatering af hjemmesiden

Vi gør vores bedste for at opdatere Hjemmesiden og sikre, at priser, beskrivelser og andre op-lysninger er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger kan dog opstå.

9.2 Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol i forhold – jævnfør Force Majeure reglerne.

9.3 Aftalens sprog

Alle aftaler indgås på dansk via hjemmesiden, der også kun findes på dansk.

9.4. Tiltag mod bedrageri

For at kunne beskytte dig og vores andre kunder mod bedrageri og opretholde et højt sikkerhedsniveau for online-køb, kan vi gennemføre verifikationscheck. Verifikationschecket kan omfatte de data, som du sender når du bestiller på Hjemmesiden, herunder din adresse og betalingsoplysninger.

9.6. Opbevaring af værdigenstande

HUSET I_RO anbefaler, at genstande som kontanter, ure, smykker, punge, tasker ikke medbringes til træning og ikke opbevares ulåst i omklædningsrummet. Medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt et aflåst skab i omklædningsrummet under træning. HUSET I_RO kan ikke holdes til ansvar for tyveri eller tingsskade, der indtræffer i HUSET I_RO’s lokaliteter.

9.7. Helbredstilstand og personskade

Træning i HUSET I_RO sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for, at dit helbred kan holde til de aktiviteter, du tilmelder dig. HUSET I_RO bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader i forbindelse med holdtræning eller behandling. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

9.8. Private billede- og videooptagelser

Det er ikke tilladt at optage video eller tage billeder af andre brugere i HUSET I_RO eller lave op-slag med andre på online medier, uden deres samtykke. Det er heller ikke tilladt at bruge HU-SET I_RO’s lokaler (udvendige eller indvendige) til optagelse af billeder eller video til kommercielt brug med mindre dette er aftalt med HUSET I_RO’s ledelse.

9.9. Videoovervågning

Der vil være videoovervågning visse steder i og uden for HUSET I_RO. Formålet med videoovervågningen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster.

9.10. Klager

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice, hvis du har klager over en ydelse eller en vare, som du har booket eller købt hos os. Vores Kundeservice kan både kontaktes telefonisk, pr. mail og pr. almindelig post. Du kan finde kontaktoplysningerne på vores Kundeservice under ‘Generel information’ ovenfor.

Du kan også indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@husetiro.dk.

10.  BEHANDLING AF PERSONDATA

Når et medlemskab oprettes i HUSET I_RO, og når du benytter sig af HUSET I_RO’s øvrige tjenester eller tilkøb, indsamler HUSET I_RO diverse personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan tilgås her.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse Betingelser er underlagt dansk ret.

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Kopieres og sættes ind i et word-dokument:

Standardfortrydelsesformular for HUSET I_RO

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til HUSET I_RO, Tulstrupvej 11, 7430 Ikast, info@huset-i-ro.dk:

Jeg/vi ___________ meddeler herved, at jeg/vi ___________ ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores ___________ købsaftale om følgende varer ___________

Bestilt den ___________/modtaget den ___________

Forbrugerens navn ___________

Forbrugerens adresse ___________

Forbrugerens underskrift ___________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato ___________

 

 

Menu